accessoires

Brass

Brass Hod

Brass Hod

• 4046 – W: 178mm (7”), H: 535mm (21”)

Brass Pail

Brass Pail

• 4050 – W: 280mm (11”), H: 256mm (10”)

Brass Pail

Brass Pail

• Small brass pail – 5205 – W: 430mm (16 7/8”), H: 305mm (12”) • Large brass pail – 5208 – W: 460mm (18 1/8”), H: 335mm (13 1/8”)

Napoleon Heavy Duty Brass Scuttle

Napoleon Heavy Duty Brass Scuttle

• 5203 – W: 280mm (11”), H: 265mm (10 ½”)

Brass Scuttle

Brass Scuttle

• Medium Brass Scuttle - 5226 – W: 285mm (11 ¼”), H: 243mm (9 ½”) • Large Brass Scuttle – 5223 – W: 260mm (10 ¼”), H: 260mm (10 ¼”)